26 October 2009

Bai’ah Baru cabaran kepada guru besar dan pengetua

Secara amnya, bagi Belanjawan 2010 meletakkan harapan penting kepada kepemimpinan sekolah yang terdiri dari pengetua dan guru besar. Soal kecemerlangan disandarkan kepada mereka mahupun arah tuju sekolah. Jadi pengiktirafan berasaskan prestasi kepemimpinan diambil perhatian oleh kerajaan bagi belanjawan kali ini. Jika dahulu pengiktirafan kepada guru besar dan pengetua hanya menyentuh soal pangkat, gred dan tangga gaji namun kali ini kerajaan melihat ada keperluan kesemua guru besar dan pengetua dinilai secara holistik berdasarkan prestasi yang ditunjukkan. Baiáh Baru atau New Deals menjadi cabaran buat pengetua dan guru besar bagi mempersiapkan diri bagi benar-benar kompeten dalam menguruskan sekolah kerajaan.

Jika dilihat daripada idealisme dan kehendak belanjawan ia dilihat membantu menjadi pemacu kepada pengurusan sekolah lebih berdaya saing. Ia adalah kerana dengan Baiáh Baru ini, pengetua dan guru besar dinilai secara komprehensif dalam membentuk sekolah kerajaan yang cemerlang dalam erti kata sebenarnya. Walaupun sebelum ini guru besar dan pengetua dinilai dengan prestasi secara semasa, sistem Baiáh baru ini tidak boleh dipandang enteng kerana kesemua mereka dinilai dengan bersungguh supaya mencapai KPI yang ditentukan.

Jadi, tiada lagi hanky-panky atau sikap lebih kurang dalam kepemimpinan sekolah kerana kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan sekolah ditadbir urus dengan profesional. Selepas menunjukkan kesungguhan dan keupayaan yang hebat, baru guru besar dan pengetua diberikan ganjaran autonomi serta ganjaran kewangan dan bukan kewangan. Jika ini direalisasikan, ia menjadi cabaran besar disebabkan guru besar dan pengetua perlu membuktikan keberkesanan kepemimpinan mereka. Jika tidak, selepas dua tahun mereka tidak membuktikan kecemerlangan kepemimpinan maka ada habuan lain pula dari pihak kerajaan.

Jika KPI benar diperjuangkan dalam belanjawan kali ini, diharapkan tiada lagi kepemimpinan sekolah yang tidur....

Daripada : Blog Cikgu Malaysia

0 comments:

Post a Comment

 

Anak pertiwi Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template